ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το Επιστημονικό Κέντρο Μελισσοθεραπείας  (Ε.ΚΕ.Μ.) ιδρύθηκε στα τέλη του 2003, με στόχο τη διάδοση και την περαιτέρω μελέτη της μελισσοθεραπείας, σαν μίας ήπιας θεραπευτικής μεθόδου με ευεργετικά αποτελέσματα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η Μελισσοθεραπεία ήδη αποτελεί σε πολλές χώρες του κόσμου αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, ενώ τα προϊόντα της μέλισσας (μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολις, κερί και δηλητήριο μέλισσας) αξιοποιούνται σε πολλές θεραπευτικές εφαρμογές και σκευάσματα. Η μεγάλη μελισσοκομική παράδοση της Ελλάδας και η αγάπη τους για τα αγνά αυτά φυσικά προϊόντα, ώθησαν την ιδρυτική ομάδα στη δημιουργία του Κέντρου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το Ε.ΚΕ.Μ. έχει σαν στόχο τη διάδοση της μελισσοθεραπείας σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και εν γένει θεραπευτές αλλά και στο ευρύτερο κοινό.  Τη διοργάνωση σεμιναρίων και  ημερίδων, ή τη συμμετοχή σε αυτά,, τη δημοσίευση άρθρων επιστημονικού περιεχομένου, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μόνο του ή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς. Τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την χρήση της μελισσοθεραπείας και την υγεία του ανθρώπου.  Τέλος, την υποστήριξη της μελισσοκομίας και των προϊόντων της γενικότερα στη χώρα μας.

Κάθε φαρμακοποιός, γιατρός, γεωπόνος, βιολόγος ή άλλος επιστήμονας που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις παραπάνω δραστηριότητες, ή απλά την βελτίωση των γνώσεών του για τη μελισσοθεραπεία, μπορεί με μία απλή αίτηση να γίνει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.ΚΕ.Μ. Αντίστοιχα, κάθε μελισσοκόμος, μπορεί να γίνει μέλος της Ομάδας Μελισσοκόμων του Ε.ΚΕ.Μ., ενώ οι ιδιώτες φίλοι της μελισσοθεραπείας μπορούν να γίνουν μέλη της Ομάδας Φίλων της Μελισσοθεραπείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας

Επιλογή Ομάδας Επιστημονική επιτροπή του ΕΚΕΜΟμάδα ΜελισσοκόμωνΟμάδα φίλων