“Ημερίδα Μελισσοθεραπείας”, 17 Φεβρουαρίου 2007, Κάλυμνος (Συμμετοχή)