“Η Θεραπευτική δράση των προϊόντων της μέλισσας”, 6 Σεπτεμβρίου 2009, Σάμος (Συμμετοχή)