“Οι Μέλισσες Θεραπεύουν”, 12 Φεβρουαρίου 2008, Χανιά Κρήτη