“Οι Μέλισσες Θεραπεύουν”, 21 Μαρτίου 2009, Χανιά Κρήτη