“Το μέλι στη διατροφή και την υγεία”, 29 Αυγούστου 2009, Βόλος (Συμμετοχή)