Προβληθείτε στο Ε-meliama

Διαφημιστείτε στο περιοδικό ΜΕΛΙΑΜΑ και στις ιστοσελίδες του ΕΚΕΜ.

Το e-meliama μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους (links)  που να οδηγούν από τη διαφήμιση σας στον ιστοχώρο σας(website). Επίσης κάθε διαφήμιση μπορεί να είναι στατική (όπως είναι στο δείγμα) ή να είναι δυναμική. Εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγετε εσείς για την ιδανικότερη προβολή σας.

Παρακαλούμε δείτε το media kit και επικοινωνήσετε μαζί μας