5ο Πανελλήνιο συνέδριο Μελισσοθεραπείας 2008

Δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου εδώ

Δείτε το Δελτίο τύπου του συνεδρίου εδώ